Drept Comercial - Gabriela Dinu
16160
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16160,page-child,parent-pageid-15042,bridge-core-3.1.6,qi-blocks-1.2.7,qodef-gutenberg--no-touch,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Drept Comercial

Avocat Gabriela Dinu, licențiată a Facultății de Drept – Universitatea București, și membru al Baroului București din anul 2005.
Am îmbrățișat avocatura cu maximă pasiune, o reală curiozitate și neclintit devotament. Fără ezitare, aceeași alegere aș face-o și astăzi și mă bucur că mă număr printre puținii care pot să afirme că adoră ceea ce fac și nu sunt nevoiți să ”muncească” nici măcar o zi. Fiecare cauză este o nouă și captivantă provocare. Problema dvs. este lupta mea, iar victoria dvs. este satisfacția care dă sens și culoare întregii mele activități profesionale.
Experiența intensă si bogată, desfasurata de-a lungul celor 17 ani, vă ofera garanția unei excelente administrări a cauzei dvs. indiferent dacă problema se afla în domeniul dreptului familiei, muncii, administrativ, fiscal, comercial sau penal, în relație cu oricare dintre instanțele judecătorești, instituțiile sau autoritățile publice de pe raza județului Argeș.

Avocat Gabriela Dinu Pitesti
DREPT COMERCIAL

Avocat Gabriela Dinu Pitesti

Drept comercial

Consultanță și asistență juridică privind constituirea societăților / persoanelor fizice autorizate / întreprinderilor individuale / întreprinderilor familiale:

 • redactare și certificare contracte de societate și statute;
 • redactare și certificare acte adiționale;
 • înregistrare mențiuni;
 • înființare puncte de lucru, filiale, reprezentanțe etc.;
 • reprezentare în fata Oficiului Registrului Comerțului;
 • redactarea diferitelor declarații, cereri, notificări etc. și atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor solicitate de Registrul Comerțului pentru înmatricularea unei societăți;
 • obținere autorizații de funcționare;
 • deschidere / închidere puncte de lucru / sucursale, filiale / sediu permanent, reprezentanțe;
 • numire / revocare administratori;
 • schimbare sediu social;

Drept comercial

 • schimbare denumire;
 • majorare / diminuare capital social;
 • schimbare / completare obiect de activitate;
 • recodificări CAEN;
 • vânzare / cumpărare parți sociale;
 • excludere asociat;
 • atragerea răspunderii administratorului;
 • divizare societate;
 • lichidare societate;
 • suspendare activitate;
 • continuare activitate societate cu moștenitorii legali;
 • redactare convocări AGA, asistență juridică în cadrul Adunării, redactări Hotărâri AGA, înregistrare Hotărâri AGA la Registrul Comerțului.
 • asistență juridică și consultanță cu privire la modalitățile și procedeele de majorare și reducere a capitalului social;
 • reprezentare în relația cu Registrul Comerțului.
Avocat Gabriela Dinu Pitesti
Avocat Gabriela Dinu Pitesti drept juridic

Asistență juridică pentru recuperarea creanțelor provenind din:

 • împrumuturi nerestituite la scadență;
 • constituirea unor gajuri și ipoteci;
 • plata unor drepturi salariale;
 • plata unor lucrări de antrepriză;
 • datorii provenind din moșteniri;
 • datorii provenind din contracte de închiriere / vânzare-cumpărare;
 • refuzul unui client de a plăti contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
 • refuzul de plată a unor drepturi de autor;
 • refuzul de plată al prețului de vânzare al acțiunilor sau părților sociale;
 • refuzul societăților de asigurare de a plăti despăgubiri asigurate.
 • obținere de informații detaliate legate de asociații, administratorii, fondul de comerț, eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului;
 • verificarea existenței unor alte încercări de executare silită asupra averii debitorului;
 • verificarea existenței unei eventuale deschideri a procedurii insolvenței asupra debitorului;
 • redactare notificări către debitori;
 • rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor privind recuperarea creanțelor prin procedura medierii;
 • asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită atât pentru creditori cât și pentru debitori.

Asistență juridică și reprezentare în litigii precum:

 • litigii referitoare la încălcarea drepturilor sau obligațiilor contractuale;
 • litigii în domeniul imobiliar și al investițiilor imobiliare;
 • litigii între proprietari și chiriași;
 • litigii în domeniul proprietății intelectuale și industriale;
 • litigii legate de concurență;
 • litigii referitoare la Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
 • litigii în legătură cu operațiuni de plată și garanție la plată efectuate prin cecuri, cambii, bilete la ordin, scrisori de garanție bancară etc.
 • investire cu formulă executorie cec-uri și bilete la ordin precum și alte instrumente de plată refuzate de bancă pe motivul “lipsă disponibil numerar în cont”;
 • litigii între asociați, acționari și parteneri de afaceri;
 • litigii în legătură cu administrarea societăților comerciale;
 • litigii în legătură cu atragerea răspunderii administratorului / asociatului pentru fraudă în dauna societății;
 • litigii cu privire la excluderea unui asociat din societate;
 • asistență la rezolvarea conflictelor dintre asociați.
Avocat Gabriela Dinu Pitesti
Avocat Gabriela Dinu Pitesti

Asistență juridică și consultanță în tranzacțiile imobiliare:

 • asistența clientului la orice tranzacție imobiliară;
 • verificarea legalității titlului de proprietate al bunului imobil anterior tranzacției;
 • verificarea eventualelor litigii care privesc bunul obiect al tranzacției;
 • asistență la negocierea contractelor de vânzare-cumpărare;
 • redactare promisiuni de vânzare-cumpărare / antecontracte;
 • redactare contracte de vânzare-cumpărare, donație, schimb;
 • redactare contracte de închiriere;
 • asistență juridică în fața notarului public la semnarea contractelor.

Redactare acte/contracte:

 • servicii de consiliere în evaluarea riscului decizional în administrarea curentă a afacerilor;
 • asistență juridică în procedura de negociere și redactare a contractelor;
 • analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor transmise de client spre verificare;
 • servicii de audit juridic în cazul contractelor de vânzare – cumpărare a proprietăților imobiliare;
 • asistență juridică și reprezentare pentru investirea cu formulă executorie și punerea în executare a hotărârilor judecătorești și arbitrale pronunțate în România;
 • asistență juridică în scopul recunoașterii și punerii în executare în România a hotărârilor judecătorești și arbitrale pronunțate în alte jurisdicții.
Avocat Dreptul Familiei Avocat Gabriela Dinu Pitesti